currıculum vıtae lıght

Dåvarande gymnasiala yrkesutbildningen ”Tryckmediaframställning” 1979–1980
Göteborgs-Postens (och delvis även GT:s) sätteri 1980–1986
[studieledig hösten 1982–sommaren 1983]
Göteborgs-Postens reklamateljé 1986–1997
Jetset grafisk produktion / Dynamo AB (namnbyte) 1997–2001
Valentin&Byhr (som frilans via egen firma) 2002–2005
Essoell reklambyrå 2005–2011
Formhjorth 2011–

Från 2002 har jag dessutom jobbat med olika direktkunder i min firma, bland annat Stendahls, SCP, RedSkapet, KomDesign, Essoell reklambyrå (fram till anställningen), Valentin&Byhr (efter långtidskontraktet) Frölunda Torg, Tidningen i Skolan, Teknologisk Institut med flera.

Övriga sidospår under ”karriären”:
1982–1983 Fiskarskolan på Smögen, inklusive praktik ett par månader 1981.
December 1983–december 1984 militärtjänst i Flottan, först som motorman på isbrytaren HMS Thule och sedan som motorman – senare Maskintjänstchef – på minsveparen HMS Galten.